Recerca

Comencen a veure la llum resultats preliminars d'estudis COVID19 en que participem

En aquests moments l'Hospital de Palamós-SSIBE té en marxa 5 projectes propis d'investigació relacionats amb la COVID19, i participem en 6 projectes més multicèntrics d'abast estatal.

La revista científica MedRxiv acaba de publicar en el seu darrer número la prepublicació de les conclusions preliminars de l’estudi SEMI-COVID19 en que el nostre hospital hi participa amb la Dra. Martín-Urda, internista de la casa.

Es tracta d'un estudi observacional multicèntric impulsat per la SEMI que té per objectius:

1. Identificar els factors de risc per a la malaltia greu per COVID-19 i desenvolupar un model de risc predictiu.

2. Contribuir a trobar règims terapèutics efectius per a la infecció per COVID-19, inclòs el possible virus mutat, a la població espanyola.

3. Desenvolupar una eina específica d'avaluació de risc per a les categories laborals d'alt risc, com són els treballadors sanitaris i sociosanitaris.

Resultats

Fins al 30 d'abril de 2020 es van incloure 6.424 pacients de 109 hospitals. La seva edat mitjana era de 69,1 anys (rang: 18-102 anys) i el 56,9% eren homes. Principals hipertensions, dislipèmia i diabetis mellitus van ser del 50,2%, el 39,7% i el 18,7%, respectivament. Els símptomes més freqüents eren febre (86,2%) i tos (76,5%). Valors alts de ferritina (72,4%), lactat, eren freqüents la deshidrogenasa (70,2%) i el dímer D (61,5%) i la limfopènia (52,6%). Els medicaments antivírics més utilitzats van ser l'hidroxicloroquina (85,7%) i el lopinavir / ritonavir (62,4%).

El 31,5% va desenvolupar problemes respiratoris. La taxa de mortalitat global va ser del 21,1%, amb un augment significatiu amb edat (50-59 anys: 4,2%, 60-69 anys: 9,1%, 70-79 anys: 21,4%, 80-89 anys: 42,5%, ≥ 90 anys: 51,1%).

Conclusions

La xarxa SEMI-COVID-19 proporciona dades sobre les característiques clíniques de pacients amb COVID-19 hospitalitzats a Espanya. Els pacients hospitalitzats a Espanya solen ser casos greus, ja que un de cada tres pacients va desenvolupar problemes respiratoris i un de cada cinc va morir. Aquests resultats confirmen una estreta relació entre l'edat avançada i la mortalitat.

ARTICLE