| Assistencial

Nova unitat d'aïllament a la tercera planta de Palamós Gent Gran

S'ha sectoritzat la climatització, s'ha fet un control d'infermeria, vestidors per als professionals i un magatzem

La pandèmia COVID19 ens ha obligat a reestructurar i adaptar part dels nostres centres a fi i efecte de poder seguir donant resposta a les noves necessitats assistencials i de poder atendre als pacients amb COVID19.

Concretament a Palamós Gent Gran s'ha preparat una unitat d'aïllament a la tercera planta.

Les obres de reestructuració que s'han fet en aquesta nova unitat d'aïllament són:

  • Instal·lació de una nova climatització i ventilació independent de la resta del centre.
  • Realització dels espais tècnics necessaris: control d'infermeria, vestidors de professionals i magatzem.
  • Ubicació de portes al passadís per a poder dimensionar la unitat d'aïllament en funció de les necessitats.
  • Instal·lació d'una marquesina a la sortida emergència i manteniment preventiu de terrasses i de l'escala d'evacuació.

Les obres van començar el 8 de juny, van finalitzar el 14 d'agost i es va posar en funcionament el 27 d'agost. En aquesta unitat s'hi ingressa a pacients que tenen perfil de convalescència o que precisen atenció de cures pal·liatives.

La capacitat màxima d'aquesta unitat és de 19 llits i està previst que es pugui fer una obertura progressiva de diferents seccions en funció de les necessitats: una primera secció amb 7 llits, una segona per arribar a 12 llits i una tercera per completar la seva capacitat màxima. És on s'ingressarà als pacients sospitosos, probables o confirmats de COVID-19 atès que permet la seva sectorització, amb circuits assistencials, para-assistencials i de personal diferenciats de la resta del centre.

La procedència dels pacients pot ser majoritàriament de l'hospital d'aguts, de domicili -segons indicacions d'atenció primària-; o bé d'altres centres residencials de la comarca del Baix Empordà.

Cal tenir en compte que els malalts d'edat avançada que estant afectats per COVID-19 tenen un perfil que es caracteritza per una elevada comorbiditat, fragilitat i alta necessitat de recursos sanitaris i socials i requereixen d'una estada llarga en la que cal donar suport sanitari i també emocional continuat tant al pacient com a la seva família.

Reestructuració dels nostres centres arran de la COVID19

Una altra de les reestructuracions i adaptacions necessàries que es va dur a terme a l'Hospital de Palamós va ser a meitat de juny una nova unitat de d'aïllament a la quarta planta d'hospitalització i en aquests moments s'està finalitzant la reforma de la Unitat de Cures Intermèdies (UCIM).

Campanya de mecenatge

En total, les adaptacions dels nostres centres tenen un cost previst de 600.000 €.

Es per això que el mes de juny de 2020 SSIBE va encetar una campanya de mecenatge a tota la població per tal de poder fer front a les despeses.

Recordem per tant que mantenim oberta aquesta línia col·laborativa i que es poden fer donatius en línia a través del web o bé realitzar la donació a través del número de compte és: ES06 2100 9046 9302 0004 4164.

Imatge nova unitat aïllament tercera planta PGG