| Recerca

Webinar presentació de resultats estudi COORDENA-CAT d'integració primària-especialitzada

A partir dels resultats de l'enquesta a la qual van respondre molts professionals de SSIBE

El proper dijous 12 de novembre a les 14:00h tindrà lloc, en format webinar, la sessió tècnica del Consorci de Salut i Social (CSC) on es presentaran resultats del COORDENA-CAT i de l'Equity-LA II.

Recordem que SSIBE és membre del GAIA, i que els resultats que es presentaran són els de l'estudi COORDENA-CAT basat en l'enquesta que es va passar a la nostra organització i que molts professionals de la casa varen contestar, intervindrà l'Elvira Sanchez.

La sessió es titula "Com millorar la coordinació clínica entre metges d'atenció primària i especialitzada?" i tindrà dues vessants:

-       Contribució dels mecanismes de coordinació clínica a Catalunya (amb resultats del projecte COORDENA.CAT), on presentarem resultats del GAIA.

-       Experiències internacionals d'estratègies basades en processos participatius (amb resultats del projecte Equity LA II a 6 països d'Amèrica Llatina).

Us convidem a fer difusió del programa i les inscripcions en les persones del vostre àmbit, per tal de fomentar la participació en la sessió.