| Recerca

Memòria de Recerca i activitats científiques 2020

Aquesta memòria 2020 volem, més que mai, que serveixi de reconeixement a tot el personal professional de l'entitat que a més de complir amb les seves tasques assistencials al mig d'una pandèmia, han volgut mantenir aquesta activitat de recerca amb el seu esforç personal.

Un any més, i ja en van 21, us presentem el document que explica l'activitat de recerca realitzada durant l'any anterior, així com els aspectes estratègics relacionats amb aquesta àrea de treball de SSIBE.

A l'hora de fer aquest resum, ens trobem immersos en la tercera onada de la pandèmia SARS-COV-2, en un escenari moderadament optimista.

A principis de l'any 2020 es produeix l'esclat de la pandèmia i, per aquest motiu, l'activitat de recerca es va veure radicalment truncada. D'una banda per la suspensió immediata de reunions i congressos científics arreu, que són els foros on habitualment es presentaven els treballs; i de l'altra, per la necessitat de prioritzar l'activitat assistencial sobre la investigació.

Va ser, però, a partir de març, en que van sorgir les primeres oportunitats arrel d'estudis multicèntrics impulsats per societats científiques en els que professionals de la casa s'involucren en la recerca en COVID19. Més endavant, van començar a impulsar estudis propis, la majoria focalitzats en l'impacte de la pandèmia en els professionals sanitaris, des de diferents perspectives.

A resultes d'aquesta reactivació investigadora, tanquem l'any 2020 rica en projectes i articles científics dimanants d'aquests projectes. A tall d'exemple: dels 24 projectes presentats al comitè de recerca, 17 han estat de temàtica COVID19.

Des de la perspectiva estratègica, cal dir que a final d'any hem donat per conclosa l'estratègia de recerca 2018-2020, plantejada en el marc del Pla Estratègic de SSIBE 2018-2021, una eina que ha estat útil per potenciar i orientar la recerca a la nostra entitat. Ara caldrà la formulació de nous objectius per al proper bienni.

L'any que hem tancat ha estat també el del final d'etapa professional del Dr. Jordi Coderch com a director de Recerca, atesa la seva jubilació, i a qui volem agrair des d'aquestes línies la seva dedicació i impuls de la Recerca a casa nostra des dels seus inicis, ara fa 21 anys. En el seu lloc, el Dr. Erick Mayer ha assumit la funció de coordinador de Recerca, en el marc de la nova reorganització de la unitat, que es converteix en multidisciplinar i integra Docència, Recerca i Formació.

Us animem a que llegiu aquest document que esperem faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la Recerca a la nostra organització, sempre per seguir avançant.

I també volem, més que mai, que serveixi de reconeixement a tot el personal professional de l'entitat que a més de complir amb les seves tasques assistencials al mig d'una pandèmia, han volgut mantenir aquesta activitat amb el seu esforç personal. Per aquest motiu, totes les fotografies que il.lustren la memòria són de professionals en l'exercici de la seva feina durant la pandèmia. Tot el nostre agraïment a totes les persones implicades en l'atenció a la pandèmia de la COVID19 per la seva dedicació i professionalitat.