| Formació, Recerca

Presentem les memòries de Recerca i de Formació 2020

Enguany es presenten de forma conjunta, fruit de la unificació a finals de 2020 juntament amb Docència, en una sola unitat operativa: la Unitat de Docència, Recerca i Formació.

El Patronat de la Fundació Hospital de Palamós, ha aprovat en la seva darrera sessió, les memòries d’activitat del Servei de Formació i del Departament de Recerca, respectivament.

A principis de l'any 2020 es produeix l'esclat de la pandèmia i, per aquest motiu, l'activitat de recerca es va veure radicalment truncada. D'una banda per la suspensió immediata de reunions i congressos científics arreu, que són els foros on habitualment es presentaven els treballs; i de l'altra, per la necessitat de prioritzar l'activitat assistencial sobre la investigació. Això va provocar que pel que fa a comunicacions orals (22) i pòsters (9), les xifres estiguin molt lluny d’anys passats.

Tot i així, a partir de març es produeix una reactivació investigadora i tancàvem l'any 2020 ric en projectes i articles científics dimanants d'aquests projectes. A tall d'exemple: dels 24 projectes presentats al comitè de recerca, 17 van ser de temàtica COVID19.

La producció científica ha estat de 22 articles en revistes majoritàriament internacionals, amb una mitjana de factor d’impacte de 2.45.

Pel que fa a Formació, la pandèmia ens va obligar a explorar noves maneres d'actualitzar-nos, de formar-nos, en definitiva, d’adaptar-nos a la nova realitat.

L'aparició de la videoconferència ha estat una bona eina per facilitar aquesta transmissió de coneixement i amb una curta mirada retrospectiva, la conclusió és que ha vingut que quedar-se. I no només en l'àmbit formatiu, la comunicació remota ha tingut un paper importantíssim en les relacions interpersonals durant el temps de confinament, i eina imprescindible de contacte entre pacients ingressats i les seves famílies ateses les restriccions.

Les principals dades  han estat:

  • 1.267 professionals han rebut alguna acció formativa
  • s'han registrat 571 accions formatives.
  • s'han fet 30.008 hores de formació.
  • i s'han atorgat 7.068 hores de permís per assistir a formació

Queda molt camí per recórrer, però tenim la il·lusió i el recolzament per enfilar-lo. La feina d'aquest any no s'hagués aconseguit sense la implicació ferma dels comandaments i dels professionals que han col·laborat i és per això que volem posar en valor i agrair la capacitat de reinvenció a nivell organitzatiu, la flexibilitat, el treball dur, la implicació, la forta disposició a treballar en equip i el més important: a cuidar-nos com a equips de treball.