| Assistencial

L’Hospital de Palamós obté el Premi BSH en com a millor hospital en processos de Malalties Infeccioses

Obtenim també diplomes en processos de malaltia de la dona i global de resultats.

Ahir, 21 d'octubre va tenir lloc a Sevilla el lliurament dels Best Spanish Hospital Awards, uns guardons que premien l'eficiència i la qualitat assistencial dels hospitals d'Espanya.

L'Hospital de Palamós va obtenir el premi com a millor hospital de processos en malalties infeccioses. Va recollir el guardo, Teresa Aliu, Cap de la Unitat d’informació assistencial.

A més, també es van obtenir posicions de finalista i per tant diploma en dues categories més: Processos de malalties de la dona i en finalista global de resultats. Aquest darrer premis és especialment rellevant, ja que valora tots els indicadors de l'hospital com són l'estada mitja, l'estada mitja preoperatòria, la cirurgia menor ambulatòria, els reingressos, les complicacions intrahospitalàries, la mortalitat i les hospitalitzacions potencialment evitables.

Premis BSH - Best Spanish Hospitals Awards
Els premis Best Spansh Hospitals premien l'eficiència i la qualitat assistencial de més de 150 hospitals aguts públics i privats de tot Espanya.  S'estableixen categories d'hospitals segons la seva estructura i categoria de serveis. I per a cada grup, un total de 10 categories. L’Hospital de Palamós competia al grup d’hospitals bàsics i comarcals públics, junt amb 15 hospitals més.

Aquesta és la 3a edició del premis. En la primera edició, celebrada el 2019, es van obtenir un total de 5 premis, mentre que l'any passat es van aconseguir dues posicions de finalista.

Premi Best Spanish Hospital 2021
Lliurament premi Best Spanish Hospital 2021