| Assistencial

L’Hospital de Palamós utilitza les reproduccions en 3D per a la planificació de cirurgies complexes

Disposar de models anatòmics ajuda a l’equip de cirurgians a plantejar la intervenció, a reorganitzar la planificació quirúrgica i reduir temps d’intervenció.

L'Hospital de Palamós ha iniciat la impressió de models anatòmics a partir de reproduccions en 3D que ajuda a una millor planificació de les diferents cirurgies que es duen a terme al quiròfan, com poden ser les fractures complexes o les revisions de pròtesis.

El resultat ha estat possible gràcies al treball i coordinació entre l'equip de traumatologia i radiologia. En concret, els tècnics superiors d'imatge per al diagnòstic (TSID) i elaboren i obtenen imatges nítides i precises de la part a intervenir a partir de l'ús de software i tècniques digitals a la imatge obtinguda a partir d'un TAC.  

El models 3D  són un recurs que pot ajudar a millorar diferents aspectes del procés mèdic en traumatologia. Per una banda, són una eina excel·lent a l´hora  explicar els quadres mèdics a malats i a personal en formació. Per a la majoria dels pacients un model tridimensional ajuda a comprendre la patologia i els possibles procediments quirúrgics.

Per altra banda, als traumatòlegs els hi permet fer l´estudi preoperatori de manera més acurada. En cirurgies d´alta complexitat, com les revisions de pròtesi, els models 3D permeten una simulació quirúrgica prèvia que pot millorar alguns aspectes del procediment. En primer lloc es poden simplificar i reduir les necessitats de  material quirúrgic demanats a les cases comercials, facilitant d´aquesta manera la logística i  la feina d´ infermeria . En segon lloc, pot disminuir el  temps de l´operació, ja que la simulació prèvia permet al cirurgians tenir un millor coneixement de l'anatomia real del pacient i avançar-se a possibles complicacions. Aquesta millora en el temps quirúrgic repercuteix finalment  en la disminució del risc de sagnat i del temps  total d´anestèsia.

Propers passos          
Amb la implantació amb èxit de les primeres intervencions amb el suport de models anatòmics, el camp que s'obre és ampli i amb gran potencial. Per una banda augmenta l'eficiència en tot el procés de digitalització i impressió, per fer d'aquesta tècnica una eina més per millorar la planificació i els circuits en molts serveis. Per altra, noves aplicacions de la tecnologia 3D que estan sorgint com pot ser l'estudi d'angles o la mesura de profunditats per a la introducció de material per mitjà de  guies en cirurgies menors.

Grup de treball 3D a SSIBE
L'ampli ventall de possibilitats i la facilitat de creació de prototips i productes finals que ofereix el disseny i la impressió 3D fa que ara fa un any es constituís un grup de treball intern a SSIBE per estudiar quines aplicacions pot tenir.

Més informació

D'esquerra a dreta: Nico Vega, Lluís Pomerol i Pep Martorell
Exemple d'impressió 3D
Exemple d'impressió 3D