| Recerca

Presentem les memòries de Recerca i de Formació 2021

El Consell de direcció de Docència, Recerca i Formació, ha aprovat en la seva darrera sessió, les memòries d’activitat del Servei de Formació i del Departament de Recerca, respectivament.

El Consell de direcció de Docència, Recerca i Formació, ha aprovat en la seva darrera sessió, les memòries d'activitat del Servei de Formació i del Departament de Recerca, respectivament.

La pandèmia va afectar totes les àrees de la nostra vida, inclosa la recerca. Al 2020, any en que va començar la pandèmia, el focus de la nostra atenció va ser principalment l'assistència als nostres pacients. La recerca va disminuir i després es va enfocar en la infecció per SARS-CoV-2. L'any 2021 ha estat un moment de canvis, abundants fruits en la investigació sobre la COVID-19 i, poc a poc, amb evidència d'una recuperació i reactivació de la investigació en altres àrees de la salut.

Hem tornat a posar la directa quant a projectes, el nombre d'articles científics ha anat a l'alça a conseqüència dels múltiples estudis en els que hem participat, i pòsters i comunicacions orals comencen a aixecar cap en el segon semestre, en el que els congressos de temàtica sanitària comencen a organitzar-se de nou.

En xifres resumides, la producció científica 2021 ha estat de 25 articles en revistes majoritàriament internacionals, amb una mitjana de factor d'impacte de 3.75, 15 comunicacions orals i 27 pòsters; i s’han avaluat 28 projectes de recerca.

Pel que fa a Formació, ens hem continuat adaptant a la nova realitat que ens acompanya des de fa 2 anys i ajustant la nostra prestació de serveis i activitats a la mateixa. L'augment exponencial de la telepresencialitat (duent a terme 5100 hores de formació interna en relació a les 741 realitzades l'any 2020 amb aquesta modalitat) i la consolidació de l'oferta autoformativa virtual (l'any 2021, 23.500 hores i l'any 2020, 21.100 hores) en són un exemple.

D'una forma resumida, les principals dades han estat:

  • 1.557 professionals han rebut alguna acció formativa
  • s'han registrat 1.075 accions formatives
  • s'han fet 60.080 hores de formació.
  • i s'han atorgat 12.297 hores de permís per assistir a formació

Sigui el que sigui que ens aporti el 2022 o el futur proper, tenim la ferma confiança de que serem capaços d'adaptar-nos i sortir-nos-en, si continuem treballant conjuntament com hem fet fins ara.