| Prevenció i promoció de la salut

Vols participar en el Consell de Participació Ciutadana de l’ABS de La Bisbal?

Necessitem persones usuàries per crear aquest espai de participació entre professionals i ciutadania

Volem crear un Consell de Participació Ciutadana a l'ABS La Bisbal d'Empordà. Serà un espai estable per portar a terme processos de consulta i deliberació sobre aspectes organitzatius i de funcionament de l'ABS; és també un mecanisme d'opinió i escolta activa entre professionals i ciutadania.

Si voleu formar-ne part, escriviu un correu a atenciociutadabisbal(ELIMINAR)@ssibe.cat, indicant a l'assumpte "Participació ciutadana" abans del 10 d'abril.

Segon espai de participació de SSIBE
Aquest futur Consell de Participació Ciutadana a l'ABS de La Bisbal d'Empordà no és el primer espai participatiu de SSIBE. Des del 2019 es disposa d'un altre consell de participació ciutadana de l'entitat i hi estan representades associacions de pacients, voluntariat, membres de taules de de salut dels municipis i del qual recentment se'n van renovar els membres.

Amb la creació d'aquest segon consell, avancem en la cultura participativa de l'entitat i la voluntat de conèixer, respectar i incorporar la mirada de la ciutadania i disposar d'un espai col·lectiu per enriquir la presa de decisions.

Entre els objectius del consell de participació hi ha també el donar veu a la diversitat ciutadana a nivell individual i col·lectiu per compartir i aprofitar les diferents percepcions i opinions; impulsar la promoció de la salut i l'educació en salut amb la implicació activa de la ciutadania; i fomentar la confiança i coresponsabilitat respecte el sistema de salut.

Alhora, l'acció s'emmarca amb la prioritat estratègica d'oferir una atenció centrada en la persona.

Crida participació a La Bisbal