| Assistencial

Canvis en la gestió del Document de Voluntats Anticipades

Des d’abril, el professional sanitari també pot formalitzar el document.

El passat 7 d'abril va entrar en vigor la Llei 2/2024 i sobre la nova modalitat de registre del Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Què és el Document de Voluntats Anticipades?            
És un document dirigit al metge o la metgessa responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Es una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la serva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment.

Qui pot formalitzar el DVA?     
Amb la modificació de la Llei esmentada s'afegeix la següent opció per formalitzar el DVA: «Davant un professional sanitari de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària, preferentment dels centres de referència per al pacient».

És a dir, així com fins ara es validava l'opció de formalitzar el DVA davant de tres testimonis o bé davant de notari, amb la nova Llei s'afegeix una nova opció: la del professional sanitari que podrà avalar la declaració i signar el DVA, on dona fe que el titular es troba plenament conscient per a poder decidir sobre el seu estat mèdic i no es troba coaccionat en fer el DVA.

Podeu consultar més informació sobre el tràmit a informació i tràmits de la nostra web i en la infografia adjunta a mode de resum.

Des de l'entrada en vigor ja s'han registrat una desena de DVA en la modalitat de professionals sanitaris a tots els nostres CAP, Palamós Gent Gran i Hospital de Palamós.

Quins professionals sanitaris poden formalitzar-ho?
Metges i metgesses, infermeres, fisioterapeutes, odontòlegs i odontòlogues, psicòlegs i psicòlogues, logopedes, farmacèutics i farmacèutiques, podòlegs i podòlogues, optometristes i nutricionistes.

On es pot formalitzar el DVA? 
La informació sobre el procediment i el circuit a seguir, a SSIBE recau sobre els responsables d'admissions de cada centre, per tal quan un usuari demani informació sobre el procediment el podeu adreçar als responsables d'admissions de cada centre.

  • CAP de La Bisbal d'Empordà
  • CAP de Palamós
  • CAP de Palafrugell
  • CAP de Torroella de Montgrí.
  • Palamós Gent Gran
  • Hospital de Palamós
Document de volutnats anticipades
Infografia del Departament de Salut