El Centre

Palamós Gent Gran és un centre mixt, sanitari i social, orientat a donar assistència majoritàriament a persones grans malaltes, a persones que amb independència de la seva edat pateixen malalties cròniques evolutives, persones amb situació de malaltia terminal, i persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària i necessiten atenció o supervisió continuada.

Inaugurat el desembre de 2005, Palamós Gent Gran ofereix uns serveis basats en les necessitats individuals de les persones i integrats amb la resta de nivells assistencials tant sanitaris com socials.

A nivell assistencial, ofereix dos nivells de serveis:

 • Serveis d'internament, quan la situació de salut, social o de dependència recomana l'ingrés:
  • Unitat de Llarga estada geriàtrica i psicogeriàtrica: 60 llits
  • Unitat de Mitja Estada de Convalescència i cures pal·liatives: 40 llits
  • Unitat de Residència Assistida: 65 llits
 • Serveis d'atenció diürna:
  • Centre de dia: 30 places
  • Hospital de Dia: 20 places

Consultes externes 

On actuen el Equips d'Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria (EAIA) de : Demències i Cures pal·liatives

L'ingrés o estada a un o altre recurs l'indica l'equip assistencial responsable i segueix els criteris d'accés del CatSalut i/o la Direcció General de Protecció Social.

Cap d'admissions: Martí Granell Doménech