Comisió de docència

Calendari de reunions

La comissió de docència es reuneix cada dos mesos.

Aquest és el calendari previst per al 2024:

 • 15 de febrer
 • 18 d’abril
 • 20 de juny
 • 5 de setembre
 • 16 d’octubre
 • 19 de desembre

Reglament intern

Vols saber com funciona la comissió de docència? Llegeix el reglament intern

Membres de la comissió

 • Presidència: Daniel Pérez Pleguezuelo. Tutor Obstetrícia i Ginecologia
 • Vicepresidència: Ana Isabel Martín-Urda Díez Canseco. Turora de Medicina Interna
 • Gestió docent: Sílvia Arpal Sánchez 
 • Vocals interns:
  • Representant del Departament Recerca
  • Representant del Departament de Salut
  • Representant de la Direcció Assistencial
  • Direcció Unitat de Docència, Recerca i Formació
  • Tutora LLIR
  • Cap d'estudis UDMAFiC
  • Tutora Servei Obstetrícia i Ginecologia
  • Representant de tutors/es d’AFiC
  • Representant Resident MFiC
  • Representant Resident Medicina Interna
  • Representant Resident MFiC ICS Girona
  • Representant LLIR
  • Representant Resident Obstetrícia i Ginecologia

Objectius

La comissió de docència es fixa anualment objectius als quals realitza un seguiment d'acompliment.