Comisió de docència

Calendari de reunions

La comissió de docència es reuneix cada dos mesos.

Aquest és el calendari previst per al 2019:

 • 14 de febrer
 • 7 de març
 • 2 de maig
 • 4 de juliol
 • 5 de setembre
 • 7 de novembre

Reglament intern

Vols saber com funciona la comissió de docència? Llegeix el reglament intern

Membres de la comissió

 • Presidència: José Román Martínez. Tutor Hospitalari i Director Servei d'Urgències 
 • Vicepresidència: Daniel Pérez Pleguezuelo. Adjunt i tutor Obstetrícia i Ginecologia
 • Gestió docent: Sílvia Arpal Sánchez 
 • Vocals interns:
  • Representant del Departament d'Avaluació i  Recerca,
  • Representant del Departament de Qualitat, ocupa el lloc del representant del Departament de Salud
  • Representant Infermeria
  • Tutor Medicina Interna
  • Representant Servei de Formació
  • Director Unitat d'Urgències
  • Tutora LLIR
  • Cap d'estudis UDMAFiC
  • Rutora Servei Obstetrícia i Ginecologia
  • Representant Resident MFiC
  • Representant Resident Medicina Interna
  • Representant Resident MFiC ICS Girona
  • Representant LLIR
  • representant Resident Obstetrícia i Ginecologia

Objectius

La comissió de docència es fixa anualment objectius als quals realitza un seguiment d'acompliment.