Comisió de docència

Calendari de reunions

La comissió de docència es reuneix cada dos mesos.

Aquest és el calendari previst per al 2019:

 • 14 de febrer
 • 7 de març
 • 2 de maig
 • 4 de juliol
 • 5 de setembre
 • 7 de novembre

Reglament intern

Vols saber com funciona la comissió de docència? Llegeix el reglament intern

Membres de la comissió

 • Presidència: José Román Martínez. Tutor Hospitalari i Director Servei d'Urgències 
 • Vicepresidència: Daniel Pérez Pleguezuelo. Adjunt i tutor Obstetrícia i Ginecologia
 • Gestió docent: Sílvia Arpal Sánchez 
 • Vocals interns:
  • Jordi Coderch Lassaletta. Representant del Departament d'Avaluació i  Recerca,
  • Xavier García Balda. Departament de Qualitat
  • Lydia García Pérez. Representant Infermeria
  • Rubén López Martínez. Adjunt i tutor Medicina Interna
  • Francisco Rodrigo López. Servei de Formació
  • Marc Pérez Oliveras. Director Unitat d'Urgències
  • Meritxell Vidal Alaball. Supervisora sala de parts i tutora LLIR
  • Dídac Ettinghausen. Cap d'estudis UDMAFiC
  • Verónica Márquez. Adjunta i tutora Servei Obstetrícia i Ginecologia
  • Paula Roig Segovia. Resident MFiC
  • Miquel Hortós Alsina. Resident Medicina Interna
  • Sandra Hornillos Brugat. Resident MFiC ICS Girona
  • Inés Fernández Herrero. LLIR
  • Blanca Parellada Molina. Resident Obstetrícia i Ginecologia

Objectius

La comissió de docència es fixa anualment objectius als quals realitza un seguiment d'acompliment.