Comisió de docència

Objectius

La comissió de docència es fixa anualment objectius als quals realitza un seguiment d'acompliment.

Reglament intern

Vols saber com funciona la comissió de docència? Llegeix el reglament intern

Calendari de reunions

La comissió es reuneix cada dos mesos, a les 13h. Aquest 2018, les reunions són 11 de gener, 8 de març, 3 de maig, 5 de juliol, 6 de setembre i 9 de novembre

Membres de la comissió

 • Presidència: José Román Martínez. Tutor Hospitalari i Director Servei d'Urgències 
 • Vicepresidència: Daniel Pérez Pleguezuelo. Tutor Obstetrícia i Ginecologia
 • Secretaria: Sílvia Arpal Sánchez 
 • Vocals interns:
  • Jordi Coderch Lassaletta. Representant del Departament d'Avaluació i  Recerca,
  • Xavier García Balda. Departament de Qualitat
  • Lydia García Pérez. Representant Infermeria
  • Rubén López Martínez. tutor Medicina Interna
  • Francisco Rodrigo López, Servei de Formació
  • Marc Pérez Oliveras, Director Unitat d'Urgències
  • Meritxell Vidal Alaball. Tutora LLIR
  • Dídac Ettinghausen. Cap d'estudis UDMAFiC
  • Verónica Márquez. Adjunta Servei Obstetrícia i Ginecologia
  • Paula Roig Segovia. Resident MFiC
  • Miquel Hortós Alsihna. Resident Medicina Interna
  • Sandra Hornillo Brugat. Resident MFiC ICS Girona
  • Inés Fernández Herrero. LLIR
  • Blanca Parellada Molina. Resident Obstetrícia i Ginecologia