Unitat Docent Multiprofessional d’Obstetrícia i Ginecologia

Integrada dins la Unitat d'Atenció a la Dona (UAD), que inclou el Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de Palamós i l'ASSIR (Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) del Baix Empordà.

El Baix Empordà és una comarca amb 133.000 habitants dels quals 66.100 són dones. Està per 5 Àrees Bàsiques de Salut (Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal de Empordà i Torroella de Montgrí).

L'activitat de la UAD inclou l'assistència a nivell hospitalari i d'Atenció Primària. Els professionals de la Unitat, tant ginecòlegs com llevadores, desenvolupen la seva activitat de forma compartida, intentant donar una visió transversal compartida de l'assistència.

Estem acreditats com a Unitat que fa "Assistència natural al part normal" i tota la nostra activitat obstètrica gira entorn del respecte del binomi mare-fill i així tenim dissenyades els nostres instal·lacions.

Disposem d'una història clínica informatitzada única per tot l'àmbit assistencial. Això vol dir que compartim una única font d'informació i una única eina de treball on és poden consultar a temps real totes les proves complementàries, la hospitalització, urgències i consultes externes tant a l'hospital com a  A. Primària.

La nostra cartera de serveis inclou atenció a la salut sexual i reproductiva, sala de parts, una secció de patologia mamària, sol pèlvic, esterilitat, patologia cervical, ginecologia general, obstetrícia, alt risc obstètric, ecografia, diagnòstic prenatal, laparoscòpia, histerosocòpia, etc.

DM Obstetrícia i ginecologia Any acreditació Places acreditades Número de residents Número de tutors acreditats
Infermeria 2014 1 2 1
Medicina 2014 1 3 2

Oferim cada any una plaça de ginecologia i obstetrícia i mantenim convenis amb centres de tercer nivell, Hospital Josep Trueta de Girona, on és fan els rotacions complementàries en oncologia, nivells d'ecografia, etc.

L'activitat de la llevadora inclou l 'assistència hospitalària (sala de parts i planta maternoinfantil) i a l'ASSIR. A Atenció Primària desenvolupa tasques assistencials (control de l'embaràs, ginecologia general, sol pelvià) i d'educació sanitària (preparació al naixement, educació postpart, lactància, anticoncepció i ITS, etc.).