Cardiologia

El Servei de Cardiologia ofereix una atenció cardiològica qualificada i avançada per al seu àmbit de referència. Treballem per garantir una òptima qualitat assistencial, així com una continuïtat d'atenció en coordinació amb les àrees bàsiques de salut del territori d'influència.

El nostre objectiu és donar un tractament ràpid i acurat, així com mantenir la salut cardiovascular dels nostres pacients en les millors condicions possibles perquè puguin gaudir d'una bona qualitat de vida.

Cartera de prestacions mèdiques:

 • Consulta ambulatòria.
 • Planta d' hospitalització.
 • Unitat d'Insuficiència Cardíaca: unitat multidisciplinària encarregada del seguiment, estudi i maneig de pacients amb insuficiència cardíaca crònica.
 • Unitat del Dolor Toràcic: unitat encarregada de l'abordatge de pacients procedents del Servei d'urgències per descartar angina o infart agut de (síndrome corona rio agut).
 • Hospital de Dia: per a tractaments ambulatoris de pacients amb insuficiència cardíaca i amb possibilitat de:
  • atenció precoç en episodis de descompensació.
  • tractament diurètic endovenós.
  • tractament amb ferro endovenós.
  • tractament amb inotrops d'administració intermitent (levosimendan).

Proves diagnòstiques i/o tractaments:

 • Electrocardiograma de superfície.
 • Ecocardiograma transtoràcic convencional i amb contrast.
 • Ecocardiograma de estrés físico i farmacològic.
 • Ecocardiograma transesofàgic.
 • Eco-Dúplex carotídi.
 • Prova d'esforç convencional.
 • Holter ECG de 24 i 72h.
 • Tilt test (taula basculante)
 • Cardioversió programada (electiva).
 • En coordinació amb el Servei de Imatge Dianòstica, angio-TC coronari i estudis pre-ablació venes pulmonares y pre-implantació pròtesi valvular aórtica percutánea.

Equip

Contacte

972 600 160 Ext. 3417/9212

Hospital de Palamós

Com arribar

Què necessites?