Digestologia

La unitat i de Digestologia d'ocupa de prevenir, diagnosticar i tractar les malalties de l'aparell digestiu (les que afecten la boca de l'esòfag, estómac, intestí prim, intestí gruixut, fetge, vies biliars, pàncrees, recte i anus), com ara el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, les al·lèrgies alimentàries, la prevenció del càncer de colon, o el maneig de la insuficiència hepàtica.

Participa en els comitès de tractament interdisciplinari oncològic, juntament amb professionals de l'Institut Català d'Oncologia.

Proves diagnòstiques i/o tractaments:

  • Endoscòpia digestiva
  • Proves funcionals
  • Detecció de l'Helicobacter pylori
  • Detecció d'intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

Equip

Hospital de Palamós

972 600 160

Com arribar

Que necessites?