Medicina interna

La medicina interna és la disciplina mèdica bàsica que és responsable de la cura dels adults amb malalties complexes. El seu àmbit d'actuació principal és l'hospital essent els referents de moltes especialitats en pacients complexos.

Està centrada en el pacient, basada en l'evidencia científica i compromesa amb els principis ètics i holístics de l'atenció sanitària. És una disciplina científica que crea i promou coneixements mèdics, mètodes i habilitats clíniques, però també analitza les troballes d'altres especialitats mèdiques i les integra en les seves pròpies estratègies per al diagnòstic i el tractament dels pacients que atén i tracta.

Equip

Hospital de Palamós

972 600 160

Com arribar

Que necessites?