Unitat Mèdica Ambulatòria (UMA)

La Unitat Mèdica Ambulàtoria (UMA) engloba la Unitat de diagnòstic ràpid i l'Hospital de dia de Medicina Intern.

A la UMA es dóna atenció a pacients amb malalties cròniques (sobretot malaltia pulmonar obstructiva crònica i insuficiència cardíaca) que pateixen un empitjorament puntual i que es troben amb risc d'aguditzar-se, pel que es beneficien d'una atenció ambulatòria integral i d'intensitat intermèdia, evitant així ingressos hospitalaris. L'accés a aquesta unitat és per derivació dels professionals tant de l'atenció primària com de l'hospitalària, majoritàriament d'urgències o medicina interna.

S'hi poden realitzar proves complementàries (analítiques, radiografies...), alhora que també permet fer tractaments com fisioteràpia respiratòria o tractaments amb antibiòtics nebulitzats per infecció respiratòria de gèrmens multiresistents.

Més informació

Equip

Hospital de Palamós

972 600 160

Com arribar

Que necessites?