Drets Reglament General de Protecció de Dades

D'acord amb el Reglament General de protecció de dades (UE) 2016/679, pots accedir a les teves dades de caràcter personal que ens has facilitat, així com rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (en el seu cas), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

 • Dret a accés
  Si vols conèixer quin és el tractament que s'utilitza amb les teves dades personals i que disposem, i amb quina finalitat les tractem.
  Formulari dret a accés
 • Dret de rectificació
  Si vols actualitzar i rectificar les dades inadequades, incompletes o obsoletes.
  Formulari dret de rectificació
 • Dret de supressió
  Si vols eliminar les teves dades de caràcter personal.
  Formulari dret de supressió
 • Dret d'oposició
  Si vols oposar-te al tractament de les teves dades de caràcter personal.
  Formulari dret d'oposició
 • Dret a la limitació del tractament
  Si vols restringir les operacions del tractament de les teves dades de caràcter personal.
  Formulari dret a la limitació
 • Dret a la portabilitat de les dades
  Si vols rebre les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  Formulari dret a la portabilitat

Per fer aquest tràmit escull el formulari corresponent, complimenta'l i adjunta'l al següent formulari. Caldrà també que ens enviïs còpia del teu DNI.

* Els camps són obligatoris

Les teves dades
Fer el tràmit en representació d'una tercera persona

En el cas de voler fer aquest tràmit en representació d'una tercera persona, serà necessari l'autorització d'aquesta tercera persona.

És per això que et pots descarregar el formulari d'autorització de terceres persones i enviar-lo degudament complimentat i signat pel representat. Caldrà també que ens enviïs còpia del teu DNI i del DNI del representat.