Com arribar

Amb vehicle privat

Al costat del CAP hi ha aparcament gratuït i també el pàrquing Camí Fondo, que és també gratuït.

Amb transport públic

Per a desplaçaments interurbans, la flota de Sarfa-Grup Moventis, amb parada a 1 quilòmetre del CAP.