Acreditacions

L'eix vertebrador de les diferents línies de Qualitat i millora continua que es duen a terme en el nostres centres es fonamenten en el model de EFQM Qualitat Europea.

Tots els nostres centres passen per un procés d'Acreditació establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i on es valoren els estàndards de qualitat i competència i aspectes de nivell assistencial, infraestructura i resultats de gestió. Aquest model, proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adaptava els estàndards del Model EFQM d'excel·lència Europea a les necessitats i característiques de la sanitat catalana.

S'analitzen en conjunt els aspectes de gestió i funcionament de l'equip, així com els relacionats amb les persones, la societat, els serveis socials, la comunitat i garanteix uns resultats òptims pel que fa als processos d'atenció als pacients, d'accés a l'equip mèdic i infermer, a l'assistència social, al lideratge en la gestió, i al confort dels professionals en l'exercici de la seva activitat.

El primer centre en obtenir l'acreditació va ser l'Hospital de Palamós el 2009, mentre que les àrees bàsiques de salut les van obtenir el 2015.

Documentació relacionada:

Enllaços relacionats: