| Recerca

XXXV Jornada de Cloenda de l'Acadèmia de Ciències mèdiques

Tindrà lloc el 7 de juny i el termini per presentar els treballs és el 12 de maig.

Un any més, en breu tindrà lloc la jornada de Cloenda de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Podeu trobar tota la informació en l’enllaç al peu així com el formulari per enviar els vostres treballs, en el fitxer adjunt a aquesta notícia.

Pareu atenció al termini, és el 12 de maig, tot i que recomanem que per a treballs nous, reviseu els continguts amb el Departament de Recerca almenys una setmana abans, i si s'han d'editar i imprimir pòsters, 10 dies abans. En el cas que envieu treballs ja presentats amb anterioritat haureu de comunicar igualment a Recerca el que presenteu.

En general són les mateixes condicions que any anteriors, es poden presentar treballs ja presentats en altres congressos i el primer autor de la comunicació ha d'estar obligatòriament inscrit a la Jornada i tenir un any d´antiguitat de soci de l’Acadèmia.

Recordeu que teniu al vostre abast ajuts a la presentació de comunicacions orals a congressos, consulteu els requeriments aquí:

professionals assistencials NO MIR      professionals assistencials MIR

Qualsevol cosa que preciseu, el Departament de Recerca està a la vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que pugueu necessitar: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

 • Únicament seran acceptats els resums en el format original, en català.
 • Títol, autor, institució i resum han de situar-se en els llocs corresponents segons s´indica.
 • Enviar els resums d´acord el format de text word, amb un espai de separació d´interlínea.
 • Resum: ha de seguir l´ordre que s´especifica:

    Introducció
    Material i mètodes
    Resultats
    Conclusions
    No faci constar dades bibliogràfiques

 • L´autor, com a primer signant només por presentar com a màxim 1 comunicació oral i 1 pòster. hi haurà  un màxim de 6 autors per comunicació.
 • Les comunicacions han d´enviar-se abans del dia 12 de maig de 2019 a la Secretaria de l´Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona a través del correu electrònic: acmg(ELIMINAR)@academia.cat
 • Si vol presentar la seva comunicació com a pòster, es recomanan mides de 0,60 x 0,80 m.
 • L´exposició serà de 6 minuts + 4 de discussió.
 • El primer autor de la comunicació ha d´estar obligatòriament inscrit a la Jornada i tenir un any d´antiguitat de soci de l´Acadèmia
 • Els treballs rebuts seran avaluats per el Comitè Científic de la Jornada amb criteris homogenis de correcció i seran acceptats o no atenent a la seva qualitat científica. Es seleccionaran els sis millors treballs mèdics i els sis millors treballs d'infermeria. La resta es proposaran com a pòster
 • Els treballs que no reuneixin les condicions d´aquestes normes seran rebutjats.
 • El premi a la millor comunicació oral mèdica entregat pel Col·legi Oficial de Metges de Girona per un import de 1.000 €.
 • S´atorgarà un premi a la millor comunicació oral d'Infermeria, per a comunicacions d'altres professionals de les Ciències de la Salut, i un certificat acreditatiu al millor pòster.
 • Els premis poder ser declarats deserts.
 • El jurat estarà format pels Moderadors de les Taules i el Comitè Científic.

Informació, inscripcions i programa