Institucional

Presentem la memòria de sostenibilitat 2018

S’incrementen les intervencions quirúrgiques un 6% durant el 2018.

Aquest matí hem fet pública la memòria de sostenibilitat de 2018 on s'hi presenta tota l'activitat realitzada durant els darrers 365 dies.

Durant el darrer any s'han realitzat 12.110 intervencions quirúrgiques que suposen un augment del 6% respecte el 2017, quan es van realitzar 660 operacions menys. Aquest augment ha permès situar la taxa de llista d'espera per habitant en 143 per cada 10.000 habitants; per sota la mitjana catalana que se situa en 226 per cada 10.000. 

Cal destacar la millora de les intervencions de cataractes, genoll i maluc, que tenen un termini màxim d'accés garantit de 180 dies. S'ha tancat el 2018 amb una llista d'espera de 45 dies en cataractes. El treball constant i continuat ha permès situar-la per sota del mes, amb 29 dies, aquest mes de juny. Quant a genoll i maluc, ens situem per sobre dels 5 mesos, amb 135 i 150 dies respectivament.

D'entre les novetats assistencials cal destacar la nova unitat del son que realitza poligrafies domiciliàries des de l'octubre;  la primera ecografia transesofàgica que permet veure al detall les dimensions, la forma i el moviment del múscul cardíac; i la consolidació del programa de donació de còrnies, amb 31 donacions i 62 còrnies extretes, que ens situa com a primer hospital gironí en donacions.

El 2018 també s'han celebrat diferents aniversaris molt importants per a l'entitat com han sigut el 25è aniversari de la creació de l'ABS de Torroella, la primera ABS de l'entitat i que va suposar l'inici del model integrat d'assistència entre atenció primària, especialitzada i sociosanitària que ha marcat la nostra entitat; i també el 250è aniversari de l'hospital de Palamós que, el passat 31 de maig, va donar pas a tot un any d'activitats per mostrar el passat, present i futur de l'hospital.

El futur de l'entitat el marca el nou Pla Estratègic 2018-2021 i la definició de 5 eixos estratègics com són l'atenció centrada en la persona; professionals i equips; integració de la qualitat i la seguretat assistencial; impuls i projecció institucional; i equipaments i tecnologia.

Conscients de l'impacte que generem a la societat i al medi ambient del nostre territori, també s'ha fet un pas endavant amb la responsabilitat social corporativa: continuem presents en les curses solidàries de la comarca, col·laborem amb les diferents delegacions de Cáritas al Baix Empordà, treballem conjuntament amb les escoles i en particular amb l'escola Vila-romà amb el projecte Magnet, i avancem en la humanització dels nostres centres per fer-los més amables i càlids per als nostres usuaris. A més, s'ha apostat pel patrocini i mecenatge com una de les vies de finançament de tots els projectes solidaris que volem tirar endavant, com poden ser les pallasses d'hospital, la teràpia assistida amb gossos o la musicoteràpia i que compta amb l'apadrinament del futbolista Xavi Hernández.

Enllaços relacionats

Memòria SSIBE 2018
Memòria SSIBE 2018
Memòria SSIBE 2018