Recerca

Integració sanitària i social: mite o realitat?

Article sobre integració assistencial, signat per Xavier Pérez, gerent de SSIBE, entitat líder i pionera en la matèria.

La integració organitzativa i assistencial forma part de la pròpia naturalesa de la nostra entitat. Per això, sempre han estat objecte d'especial interès l'anàlisi dels models organitzatius integrats, i el seu impacte sobre la coordinació entre nivells i la continuïtat assistencial percebuda pels usuaris, els resultats de salut i l'eficiència global.

En ésser SSIBE una de les Organitzacions Sanitàries Integrades (OSI) pioneres en el nostre país, se'ns ha convidat sovint a exposar la nostra experiència, i hem estat objecte d'anàlisis externes, en que també hem participat com a coinvestigadors.

En aquesta línia, destaca la cooperació continuada amb el Servei d'Estudis i Prospectives en Politiques de Salut (SEPPS) del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSC), com a membres del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA). El GAIA ha estat reconegut per la Comissió Europea com a membre del seu "Grup d'Acció per Millorar la Integració Assistencial", en el marc dels "Compromisos dels Plans d'Actuació de la Associació Europea per a la Innovació sobre un Envelliment Actiu i Saludable", i també el GRESSIRES , grup de recerca en serveis sanitaris i resultats en salut, que aglutina professionals de diferents unitats de SSIBE, i alguns col·laboradors externs, que des dels començaments de la primera dècada del segle XXI cooperen en projectes orientats a l'anàlisi de la utilització i costos dels serveis sanitaris, els factors que ho determinen i els seus resultats, amb especial èmfasi en l'efecte de la morbiditat poblacional i en l'àmbit organitzatiu integrat.

En aquesta ocasió, és el gerent de SSIBE, el Dr. Xavier Pérez, qui escriu a la revista Annals de Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, una reflexió sobre la necessitat d'avançar i consolidar l'atenció integrada.

Podeu examinar l’activitat que es fa a SSIBE sobre integració i continuïtat assistencial aquí, on hi trobareu els projectes de recerca i també les publicacions pròpies que el Dr. Pérez cita en la seva bibliografia.