Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)

Presentació

Referent: José Maria Inoriza Belzunce - jminoriza(ELIMINAR)@ssibe.cat

El GRESSIRES aglutina professionals de diferents unitats de SSIBE, i alguns col·laboradors externs, que des dels començaments de la primera dècada del segle XXI cooperen en projectes orientats a l'anàlisi de la utilització i costos dels serveis sanitaris, els factors que ho determinen i els seus resultats, amb especial èmfasi en l'efecte de la morbiditat poblacional i en l'àmbit organitzatiu integrat.

Es va constituir formalment i va ser acreditat al 2009, com a grup d'investigació emergent, per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (convocatoria DOGC núm. 5265 - 25.11.2008; resolució 03.07.2009), amb el codi d'expedient 2009 SGR 1411, i els membres següents.

Professionals de SSIBE (servei actual):

  • Coordinador: José Maria Inoriza Belzunce (Recerca, UMH)
  • Inma Sánchez Pérez (Recerca)
  • Erick Mayer (Pediatria)
  • Elvira Sánchez González (Avaluació)
  • Montserrat Rovira Ramos (Recerca)
  • Josep Vilà Sans (Informática)

*UMH: Unitat de medicina hiperbàrica

Col·laboradors externs:

La seva activitat es concentra fonamentalment en dues línies de treball: