Metodologia científica

Recursos per a la cerca i selecció d' informació científica, la pràctica assistencial basada en proves, la recerca clínica i epidemiològica i la publicació científica.

Agrairem els suggeriments per incorporar-ne d'altres. Podeu enviar-los a: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat o docencia(ELIMINAR)@ssibe.cat


Bases de dades documentals

Cercadors de publicacions biomèdiques.

PubMed (MEDLINE)

PubMed comprises more than 22 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.

Biblioteca Cochrane

La Biblioteca Cochrane Plus promueve el trabajo de la Colaboración Cochrane y de otros organismos que reúnen información fiable para guiar las decisiones en la atención sanitaria. Es la principal fuente de evidencia fiable acerca de los efectos de la atención sanitaria que existe en lengua española.

DeCS

Descriptores en Ciencias de la Salud. El vocabulario estructurado y trilingüe DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud fue creado por BIREME para servir como un lenguaje único en la indización de artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, y otros tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura científica en las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como LILACS, MEDLINE y otras.

ScienceDirect

ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals and more than 11,000 books. There are currently more than 11 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.

Atenció sanitària basada en l'evidència

Recursos per a la pràctica de la MBE, IBE, ASBE… Nota: per respectar la convenció acceptada, es manté el terme "evidència" entès en la seva accepció de "prova científica", malgrat sigui un terme semànticament molt qüestionable.

TRIP Database

La base de dades TRIP és una eina de cerca clínica dissenyada per permetre als professionals de la salut, identificar ràpidament l'evidència clínica de major qualitat per a la pràctica clínica.

Joanna Briggs Institute

JBI COnNECT (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics - Xarxa clínica d'Evidència on-line sobre Ciutadans) és una plataforma exclusiva per a membres que ofereixen un fàcil accés a diversos recursos que ajudaran a trobar i utilizar l'evidència per fonamentar les decisions clíniques.

GRADE

Classificació de l'avaluació, desenvolupament i valoració de les recomanacions (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Objectiu: desenvolupar un mètode comú i raonable per a qualificar la qualitat de l'evidència i la força de les recomanacions.

Les evidències clíniques, o les recomanacions que es basen en l'evidència, poden ser de qualitat diferent. Les fonts d'evidència van des dels petits estudis de laboratori o informes de sèries de casos, a grans estudis clínics ben dissenyats que han minimitzat de manera important els biaixos. Com l'evidència de qualitat baixa pot acabar en una recomanació que no respon als interessos dels pacients, és essencial conèixer si una recomanació és forta (podem confiar en la recomanació) o feble (no hi podem confiar).

GuiaSalud.es

Organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que participan las 17 Comunidades Autónomas, creado en el 2002 y adoptado en 2003 por el Consejo Interterritorial como instrumento para mejorar la calidad de la atención sanitaria en el SNS.

El portal web GuíaSalud es una herramienta clave para el desarrollo de las líneas de trabajo de GuíaSalud. Desde su lanzamiento en abril de 2005, el portal ha evolucionado ofreciendo los nuevos servicios y productos de GuíaSalud-Biblioteca, mejorando sus funcionalidades y la calidad de sus contenidos.

Mètodes de recerca científica

Metodologia per al disseny i desenvolupament d'estudis epidemiològics i de recerca clínica.

Metodologia de la Investigació-Fisterra

Principis bàsics de disseny, anàlisi i interpretació dels resultats que capacitin al lector per entendre i fins i tot realitzar aquests estudis. Aborda conjuntament aspectes metodològics, estadístics i epidemiològics ja que tots ells es necessiten per interpretar i realitzar un estudi.

Biblioteca Metodològica-Cures

Iniciativa de la Unitat de coordinació i desenvolupament de la Investigació en Infermeria (Investén-ISCIII) en pro del foment de la investigació en cures.

L'objectiu d'aquesta Biblioteca Metodològica és el de possibilitar, a través d'una plataforma de fàcil maneig, l'accés gratuït a una selecció de documents, articles o enllaços relacionats amb la metodologia de la investigació.

La Biblioteca s'ha estructurat en carpetes que, ordenades per temes, seguint l'estructura del procés d'investigació, aborden tant aspectes de metodologia qualitativa com quantitativa.

Bioestadística Clínica

Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal

Publicacions científiques

Recursos per a l'elaboració de publicacions científiques.

Requisits d'Uniformitat

Requisits d'uniformitat per a manuscrits enviats a revistes biomèdiques: Redacció i preparació de l'edició d'una publicació biomédica.

Equator Network

EQUATOR Network és una iniciativa internacional amb l'objectiu de millorar la fiabilitat i el valor de la bibliografia de recerca mèdica per mitjà de la promoció de pràctiques clares i precises per a la presentació d'informes sobre estudis d'investigació.

  • Equator_Autores
  • Equator_Guies

Journal/Author Name Estimator (JANE)

Have you recently written a paper, but you're not sure to which journal you should submit it? Or maybe you want to find relevant articles to cite in your paper? Or are you an editor, and do you need to find reviewers for a particular paper? Jane can help!

Just enter the title and/or abstract of the paper in the box, and click on 'Find journals', 'Find authors' or 'Find Articles'. Jane will then compare your document to millions of documents in Medline to find the best matching journals, authors or articles.

Keyword search: Instead of using a title or abstract, you can also search using a keyword search, similar to popular web search engines.

pubshup

Permet accedir a informació molt detallada de les diferents revistes científiques incloses en el JCR de la WOK. Requereix registrar-se (d'entrada, suscripció gratuita).

Entre altres dades, mostra el temps de resposta de la revista quan s'envia un manuscrit, el seu factor d'impacte o l'enllaç a les instruccions per als autors.

SPIRIT 2013

Recomanacions SPIRIT per als protocols d'assajos clínics de les que es pot trobar més informació al web de SPIRIT:

Ètica de la Investigació

Materials referents a l'ètica de la investigació biomèdica.

Declaració de Helsinki

Declaració de principis ètics per orientar els metges i altres participants en la recerca mèdica que implica subjectes humans. Per recerca mèdica amb subjectes humans també s'entén la recerca sobre material humà identificable o dades identificables.

Codi Bones Pràctiques del PRBB

Codi de bones pràctiques científiques del PRBB: Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, Centre de Regulació Genòmica (CRG), Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), Institut d'Alta Tecnologia (IAT-PRBB) i Centre de Recerca en Salut Ambiental (CREAL).

Bones Pràctiques Recerca en AP

Guia de Bones Pràctiques en Recerca en Atenció Primària de l'IDIAP-Jordi Gol.

Observatori d'Ètica Aplicada

L'Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social (OEAIS) va néixer l'any 2003, per donar resposta a les problemàtiques ètiques que es donen en l'àmbit de la intervenció social. L'Observatori es va crear en el si de la Fundació Campus Arnau d'Escala, els patrons de la qual són la Universitat de Girona, l'Institut d'Assistència Sanitària, la Fundació DRISSA i el Consorci Sant Gregori.

Elabora publicacions d'interès sobre aspectes ètics de la recerca.