Beca Joan Prat de Recerca Clínica

EDICIÓ 2024

ATENCIÓ NOVES BASES

Dotació de la beca:

1500€

Termini lliurament projecte:

31 de març de 2024

4a edició de la concessió d'una beca a un projecte de recerca clínica a desenvolupar per professionals de SSIBE, en memòria del Dr. Joan Prat i Coll.

Poden presentar-se a aquesta convocatòria els professionals assistencials vinculats laboralment o adscrits funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). Els professionals en formació i els de centres externs a SSIBE poden participar com col·laboradors, però no com investigadors principals.

La beca s’atorgarà públicament en el marc de la XIIa Jornada de Recerca de SSIBE, amb data encara per determinar entre maig i setembre 2024.

Us animem a presentar les memòries dels vostres projectes i com sempre, el Departament de Recerca està a la vostra disposició per resoldre els dubtes que us sorgeixin (recerca@ssibe.cat)

BASES