Línies de Recerca

LÍNIES DE RECERCA

Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)
Referent: José M. Inoriza.

- Morbiditat poblacional i despesa sanitària (José Mª Inoriza)
Integració i continuïtat assistencial (Elvira Sánchez)

- Promoció de salut i estils de vida
Referent: Inma Sánchez Pérez

Medicina Hiperbàrica
Referent: José Mª Inoriza

Malalties infeccioses
Referents: Anabel Martín-Urda i Arantzazu Mera

Efectivitat i seguretat terapèutica i farmacològica
Referent: Montse Cols

Salut laboral
Referent: Mari Cruz Rodríguez.

Per altra activitat científica no vinculada a línies específiques podeu contactar amb recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Aquest és un procés obert, subjecte a adaptacions en funció de les estratègies generals de l'entitat i les iniciatives dels professionals interessats.

Si voleu proposar alguna nova línia de recerca, assumint-ne el lideratge, contacteu amb Recerca SSIBE.

Si voleu efectuar un estudi sobre una temàtica inclosa en alguna de les línies de recerca definides i/o sobre un tema que en l'entitat te algun responsable funcional clarament identificable, consulteu l'apartat de Coordinació d'iniciatives de Recerca dins de Normativa i procediments.

Com a Centre Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, a SSIBE oferim als estudiants d'altres universitats europees la possibilitat de desenvolupar un projecte de recerca tutoritzat, relacionat amb les nostres línies de recerca prioritàries, en el marc del LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS de la UdG Medical School Exchange Programmes.