Elaboració i presentació d'un projecte

(Accés a documentació restringit al personal de SSIBE, actualment disponible sols des de l'entorn de treball).

En el document adjunt es descriu el procediment establert en l'àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) per al desenvolupament i presentació d'un projecte d'estudi de recerca clínica, tant de promoció interna com externa.

Com annexos al document, teniu un formulari que us pot ser d'utilitat per plasmar el vostre projecte de forma estructurada i guies d'ajuda per elaborar els documents d'informació al pacient i per formular les referències bibliogràfiques.

Podeu trobar més instruments d'ajuda en els enllaços disponibles a l'apartat de Metodologia científica d'aquesta web.

Dins la nostra entitat, el Departament d'Avaluació. Innovació i Recerca (DAIR) dóna suport administratiu, tècnic i metodològic per a la seva elaboració. D'altra banda, el Comitè de Recerca també vetlla per la qualitat metodològica dels estudis presentats i avalua la pertinència i factibilitat.

Els aspectes normatius descrits en aquest document es poden consultar amb més detall al Reglament de recerca de l'entitat.

Per comunicar-nos les vostres propostes i plantejar els dubtes que tingueu podeu utilitzar el formulari de contacte o la via de comunicació que preferiu.

Més informació: