Estils de vida, patologies associades i promoció de la salut

Investigadors

  • IP: Inma Sánchez Pérez (DAiR) isanchezp@ssibe.cat
  • Marc Pérez Oliveras (Atenció Primària)
  • Nuri Comes García (Atenció sociosanitària)

Antecedents

Les malalties cardiovasculars i cròniques són un problema de salut pública, amb morbi-mortalitat i cost sanitari associat elevats. El seu augment està relacionat amb l'envelliment de la població i els estils de vida poc saludables.

És fonamental la seva prevenció i control mitjançant intervencions/campanyes de promoció de la salut.

Objectius

  • Analitzar factors associats a patrons alimentaris i estils de vida en els diferents àmbits d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i salut laboral).
  • Analitzar la concordança de patrons alimentaris i estils de vida entre els convivents de la vivenda habitual.
  • Analitzar factors associats a l'aparició i al grau de control de malalties (sociodemogràfics, culturals, econòmics, estils de vida i clínics).
  • Analitzar l'establiment de mesures de prevenció i promoció de la salut acords a les necessitats de la població, integrant els diferents àmbits d'atenció.

Metodologia

  • Quantitativa: estudis transversals, de cohorts i d'intervenció.
  • Qualitativa: observació, entrevistes individuals i grups focals.