Projectes

En aquest apartat hi trobareu les fitxes dels projectes que han estat revisats i aprovats pel Comitè de Recerca de SSIBE. Tots ells compleixenamb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per a més informació, clic aquí.

2021

2020

2019