Projectes

En aquest apartat hi trobareu les fitxes dels projectes que han estat avaluats pel nostre Comitè de Recerca.

Tots els treballs d’investigació publicats en aquesta web han estat revisats i aprovats pel Comitè de Recerca de SSIBE i segueixen la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per a més informació, clic aquí.
 

2019

2020

2021