Identificació en publicacions

El Comitè de Recerca considera que s'hauria de promoure una política d'identificació homogènia i que potenciï una marca única en tota mena de comunicacions científiques, però en particular en els articles, als potencials autors de comunicacions científiques sota aquests criteris de citació:

 • En qualsevol comunicació científica haurà de constar sempre com a referència de cadascun dels autors de la nostra entitat:
  • Denominació del Centre que correspongui (Hospital de Palamós; Palamós Gent Gran; Equip d'Atenció Primària XXXX,...).
  • Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (complet, no l'acrònim).
 • El format s'haurà d'adaptar a les normes de la revista o congrés. Cas que fos discrecional, es proposa el format:
  Nom del Centre - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
 • Això és independent de que, segons criteris dels autors i/o de la revista o congrés, es citi si escau el Servei, Grup de recerca o unitat que correspongui.
 • Els autors que participin en comunicacions multicèntriques en les que no controlin directament el procés d'edició, han de comunicar aquests criteris i assegurar que consti el Nom del Centre i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
 • En els materials que revisin el Comitè de Recerca o el DAiR es vetllarà per garantir aquests criteris.

Més informació: