Jornades i Seminaris

Jornades

L'any 2002 es dona per consolidat el desenvolupament inicial del Comitè de Recerca Clínica de SSIBE constituït el juny de 2001, amb la convocatòria de la I Jornada de Recerca Clínico-epidemiològica, com a necessitat de compartir entre tots els professionals del nostre àmbit la informació sobre el que cadascú està fent en aquest camp, i les inquietuds per col·laborar en el progrés del coneixement biomèdic i sociosanitari, i la seva aplicació pràctica. Des d'aleshores s'ha vingut celebrant amb una periodicitat bianual.

En el plantejament de la quarta edició es fa palès l'interès en ampliar els objectius a totes les comarques gironines i neix la "I Jornada de recerca de les organitzacions sanitàries de les comarques gironines" amb la voluntat de que hi hagi una continuïtat i una implicació per part de totes les entitats participants, en l'organització bianual de properes edicions com així va ser el cas de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona el maig de 2011.

Tot i això, a banda de la continuïtat de les Jornades de recerca comarcals, se segueixen celebrant les pròpies, en anys alterns.

Seminaris

Promoguts pel Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GReSSiReS), amb el suport del Comitè de Recerca de SSIBE.

En aquest apartat podreu trobar tota una sèrie de seminaris que es programaran periòdicament amb la finalitat de compartir els projectes de recerca del GReSSiRES o en que hi col·laborin els seus membres, per tal de general sinèrgies i intercanvis de coneixement i propostes amb altres professionals interessats.

L'Activitat anirà sempre dirigida a tothom que tingui inquietuds sobre recerca en general o que estigui implicat en el tema concret que s'abordi i serà obert tant a professionals de SSIBE com d'altres entitats.

Veure seminaris