Comunicacions i publicacions

Informació d’accés general

Qui no te accés a la intranet de SSIBE, pot consultar:

Gestor Documental SSIBE (accés restringit)

  • Accés a l'apartat "Comunicacions i Publicacions" del Gestor Documental de SSIBE.
  • Aquest conté les publicacions escrites i comunicacions a congressos efectuades pels professionals de SSIBE.
  • L’accés és restringit al personal de SSIBE (actualment disponible sols des de l'entorn de treball).