Elaboració d'una comunicació

(Accés a documentació restringit al personal de SSIBE, actualment disponible sols des de l'entorn de treball).

En el document adjunt es descriu el procediment establert per a que les comunicacions científiques presentades pel personal de la nostra organització en activitats de tipus docent o de representació de l'entitat (jornades, congressos, reunions... etc.), tant internes com externes i en qualsevol format (cartell -pòster- o comunicació oral), tinguin una homogeneïtat gràfica i identificadora, així com una mínima qualitat metodològica.

Podeu trobar més instruments d'ajuda en els enllaços disponibles a l'apartat de Metodologia científica d'aquesta web. Els recursos gràfics i la normativa sobre imatge corporativa la trobareu al Manual d'usos.

Dins la nostra entitat, i sempre que es segueixin les normes contingudes en el present document, el Departament de Recerca dóna suport tècnic per a la seva elaboració.

Des del DR es revisen diversos aspectes: metodologia, disseny, estructura i adaptació a la imatge corporativa. També es fan propostes de presentació i format i, finalment, es lliura el producte final per a la seva difusió, bé en format de pòster o d'arxiu informàtic.

Per comunicar-nos les vostres propostes i plantejar els dubtes que tingueu podeu utilitzar el formulari de contacte adjunt o la via de comunicació que preferiu (localització i telèfon en el mateix accés al formulari).

Per comunicar-nos les vostres propostes i plantejar els dubtes que tingueu podeu utilitzar el formulari de contacte o la via de comunicació que preferiu.

Més informació: