Composició

(Gener 2018)

Presidència
Jordi Coderch - Direcció AIR

Vice-president
Marc Pérez - Direcció Assistencial

Vocals

Montse Cols · Farmàcia
Sandra Martínez · Infermeria Atenció Primària
Nati Ortells · Infermeria Atenció Especialitzada
Paulina López · Oftalmologia
Laura Geronès · Pediatria
Vega Garcia · Atenció Primària
José Román · Unitat Docent
Arantzazu Mera · Medicina Interna
Albert Mas . UD MIRs MFiC

Assessora metodològica
Imma Sánchez - Epidemiòloga DAIR.

Secretària tècnica
Montse Rovira