Comitè de Recerca

El Comitè de Recerca Clínica de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb la Direcció d'Innovació i Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca.

Té com a missió fonamental estimular, adequar i canalitzar la recerca que es a realitzi als centres de la Fundació Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE), tant si es tracta d'assaigs clínics com de qualsevol altra línia d'investigació, en particular si comporta la mobilització significativa de recursos a més de la dedicació pròpia de l'investigador principal i col·laboradors.

Per a més informació sobre el seu funcionament, consulteu el document "LA RECERCA CLÍNICA a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. PLA I REGLAMENT INTERN".