| Recerca

Es posa a disposició dels professionals l'eina REDCap per fer recerca

Gràcies al conveni de SSIBE amb la Universitat de Vanderbilt, s’ha obtingut la llicència per al seu ús en la nostra institució.

Des del Departament de Recerca, s'acaba de posar en marxa la funcionalitat REDCap, que és una plataforma web segura per construir i gestionar bases de dades i enquestes en línia. El procés simplificat de REDCap per crear i dissenyar ràpidament projectes ofereix una àmplia gamma d'eines que es poden adaptar a pràcticament qualsevol estratègia de recopilació de dades.

REDCap proporciona procediments automatitzats d'exportació per a descàrregues de dades sense interrupcions a Excel i paquets estadístics habituals (SPSS, SAS, Stata, R), a més d'un calendari de projecte integrat, un mòdul de planificació, eines d'informació ad hoc i funcions avançades, com ara lògica de ramificació, càrrega de fitxers i camps calculats.

Des del Departament de Recerca proporcionem suport metodològic per a projectes de recerca i elaboració d'eines de treball utilitzant REDCap. Contacta amb nosaltres fent un correu-e a recerca@ssibe.cat

Disposeu d'una descripció de totes les funcionalitats de REDCap, així com vídeos i tutorials, i accés directe a l'eina AQUÍ

REDCAP