| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En les seves sessions d'abril i maig de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 6 nous projectes.

En les seves sessions d'abril i maig de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 6 nous projectes. D’aquests 6, cinc són promoguts per SSIBE i el sisè és de promotor extern i de caràcter multicèntric.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primerdijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els investigadors si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 9 de maig 2023.


En què es basa una atenció pediàtrica de qualitat? Les percepcions de les persones usuàries, els familiars i els professionals del servei de pediatria del CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Isabel Muñoz Ramírez
Investigadors col.laboradors: Oriol Garcia Codina, Nacho Pascual, Carolina Parra
Tipus d'estudi: transversal, observacional
Descripció: Estudi que té per objectius conèixer quins elements defineixen una atenció pediàtrica centrada en la persona per a famílies, usuaris/es atesos i professionals de l'equip de pediatria del CAP de Palafrugell. També es pretén identificar aspectes de millora a partir dels resultats de l'estudi, que puguin ser objectius a treballar amb metodologia participativa.
Data d'aprovació: 9 de maig 2023


Estudio de incidencia de infección por BMR en una cohorte prospectiva y multicéntrica realizada en hospitales españoles
Promotor: SEIMC
Investigadores principals SSIBE: Núria Torrellas (Laboratori), Arantxa Mera (Med. Interna)
Tipus d'estudi: Estudi transversal, prospectiu, de cohort
Descripció: Estudi que té per objectiu principal estimar la càrrega global de les infeccions per BMR, mortalitat crua als 14 i 30 dies, i els anys de vida perduts.
Data d'aprovació: 9 de maig 2023


Estudis aprovats el 13 d'abril 2023


Influència de la pandèmia SARS-CoV-2 en la transmissió de la sífilis a la població: un estudi retrospectiu
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Cristian Malagón Corominas, Manuel Bouzón, Esther Almodovar
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de Mycoplasma i Ureaplasma spp. en mostres clíniques retrospectives, i com objectiu secundari analitzar la distribució d'aquests microorganismes segons diferents variables clíniques, com ara l'edat dels pacients, el sexe, la regió geogràfica i el tipus de mostres clíniques.
Data d'aprovació: 13 d'abril 2023


Establiment de valors de referència per a la tècnica d'immunoquímica de PTH: un estudi per a la determinació de rangs normals en una població adulta
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Teresa Busquets Puigdevall, Sara Càrdenas Pelaez, Alba España Betriu, Esther Almodóvar i Ana Campos Seoane
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu establir els valors de referència per a una tècnica d'immunoquímica de PTH.
Data d'aprovació: 13 d'abril 2023


Prevalença d'hemocromatosi hereditària
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi, Cristian Malagón, Marta Ribera, Natàlia Claver
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi retrospectiu que té per objectiu principal determinar la prevalença de la Hemocromatosi Hereditària en la població del Baix Empordà, i com objectius secundaris:
· Descriure les característiques demogràfiques dels pacients amb Hemocromatosi Hereditària
· Identificar les complicacions associades a la Hemocromatosi Hereditària en aquesta població
Data d'aprovació: 13 d'abril 2023


Impacte de la sistematització de la intervenció del treball social sanitari en pacients
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clàudia Illa (Treball Social)
Investigadora col.laboradora: Sílvia Carrasco
Tipus d'estudi: Estudi transversal prospectiu, delimitat entre el mes de març i de desembre de l'any 2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectius: 1. Estudiar les necessitats socials que deriven de l'inici o manteniment del tractament d'hemodiàlisi.
2. Avaluar l'impacte de la sistematització de la primera visita de treball social amb els pacients que realitzen el tractament d'hemodiàlisi.
Data d'aprovació: 13 d'abril 2023