| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de juny de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 4 nous projectes.

En la seva sessió de juny de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 4 nous projectes. D'aquests quatre, tres són promoguts per SSIBE i el quart és de promotor extern i de caràcter multicèntric.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primerdijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els investigadors si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 2 de juny 2023.


Efectividad de una sesión clínica en el conocimiento de profesionales sanitarios sobre la eutanasia
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Blanca Arévalo, Andrea Parrado (Residents IFiC)
Tipus d'estudi: Assaig clínic no controlat entre març de 2023 i març de 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal avaluar una intervenció educativa per millorar el coneixement sobre l'eutanàsia en professionals d'atenció primària.
Data d'aprovació: 2 de juny 2023


Gestión del impacto medioambiental de los inhaladores desde la Farmacia hospitalaria
Promotor: Fundación española de farmacia hospitalaria (FEFH)
Investigadora principal SSIBE: Marta Mullera (Farmàcia)
Tipus d'estudi: Multicèntric, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut per la Fundación española de farmacia hospitalaria (FEFH), que té per objectiu general de l'estudi contribuir des de la Farmàcia Hospitalària a la gestió dels inhaladors als pacients adults amb asma per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. S'estableix com a objectiu primari: explorar la prevalença d'una disposició correcta (punt SIGRE d'oficina de farmàcia) dels inhaladors utilitzats. I com objectius secundaris: Avaluar si determinats factors personals clínics o sociodemogràfics estan relacionats amb un millor maneig dels inhaladors per part dels pacients. Avaluar si una intervenció informativa breu del farmacèutic i aportar una infografia educativa sobre la importància i el maneig correcte dels residus d'inhaladors es tradueix en una proporció més gran de pacients que rebutgen els seus inhaladors correctament.
Data d'aprovació: 2 de juny 2023


Aplicación de POCUS en el despistaje de lesión de órgano diana en consultas de pacientes con infección por VIH
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: José Andrés Marchena, (Resident MI)
Investigadores col.laboradores: Arantxa Mera, Laura Moreto
Tipus d'estudi: Estudi observacional prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal descriure la cohort de pacients amb infecció per VIH del Baix Empordà i de les troballes ecogràfiques suggestives de lesió d'òrgan diana.
Data d'aprovació: 2 de juny 2023


Conciliació de medicació a hospitalització quirúrgica: discrepàncies entre la medicació habitual del pacient i la pautada a l'ingrés
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Núria Viader Vives (infermeria p3 Cir HP)
Investigador col.laborador: Francisco Antonio Bernabeu André, director fi de màster, UNIR
Tipus d'estudi: Estudi transversal descriptiu entre abril i juny 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal conèixer si existeixen discrepàncies en la prescripció de la medicació habitual d'un pacient d'especialitat quirúrgica a l'ingrés d'aquest a l'hospital. Els objectius secundaris són: comprovar si el % de discrepàncies és similar al de la resta d'Espanya (67%), descriure el tipus de discrepàncies observades: omisió, comisió, canvi de prescripció/freqüència de dosi, i avaluar possible o no síndrome de retirada.
Data d'aprovació: 2 de juny 2023