| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió d'octubre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, 4 d'ells promoguts per SSIBE.

En la seva sessió d’octubre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, 4 d’ells promoguts per SSIBE.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primerdijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els investigadors si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 5 d’octubre 2023.


Evaluación de una estrategia de diagnóstico oportunista de EPOC en los Servicios de Medicina Interna en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
Promotor: CSdM i grup GEMPAC (Consori Sanitari del Maresme i el Grup d'Estudi al Maresme de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (GEMPAC)
Investigadora principal SSIBE: M. Cruz Almendros
Tipus d'estudi: estudi multicèntric, de cohort, observacional amb identificació prospectiva i sistemàtica durant 6 mesos
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut pel Consori Sanitari del Maresme i el Grup d'Estudi al Maresme de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (GEMPAC). Aquest projecte té per objectius principals analitzar l'efectivitat de l'ús d'espiròmetres portàtils al moment de l'alta hospitalària en pacients hospitalitzats per NAC, com a estratègia de cribratge de MPOC, i contribuir a millorar l'infradiagnòstic de la MPOC mitjançant la realització d'una espirometria convencional amb prova broncodilatadora en pacients després d'ingrés per NAC, estimant la prevalença de MPOC abans i després d'aplicar l'estratègia de detecció. Com objectiu secundari té caracteritzar la NAC a nivell hospitalari, descrivint-ne les característiques segons la presència o no de MPOC com a comorbiditat i valorant l'evolució als 3 mesos i a l'any del diagnòstic.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Implantación de un programa de optimización de uso de antibióticos en pediatría de atención primaria del Baix Empordà, y su influencia en las prescripciones de antimicrobianos
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Jana Avello
Investigadors col.laboradors: Fernando Vázquez Valdés, José M. Inoriza, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Descriptiu, prospectiu, quasi experimental, pre i post intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi que es farà a la població pediàtrica del Baix Empordà (n=20.000 aprox.) que té per objectiu principal l'anàlisi de les prescripcions d'antibiòtics realitzades pels pediatres i metges de família; i com objectius específics: avaluar l'acompliment d'indicadors de consum, d'indicadors d'adequació i d'objectius de millora en pediatria d'AP.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Clara de la Torre, Paula Mancha (Residents Mfic)
Investigadors col.laboradors: Barrantes Castillo, Moisés; Carpintero Rubio, Eva; Cruz Villar, Concha
Tipus d'estudi: Unicèntric, observacional, transversal, ananalític
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal la identificació de factors associats a la no adherència al tractament farmacològic i a les recomanacions mèdiques en els pacients amb insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós. Com objectius específics, també es vol estudiar la relació entre l'adherència terapèutica i factors relacionats amb el pacient, factors socioeconòmics, factors relacionats amb la malaltia, factors relacionats amb el tractament.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Evolución del perfil lipídico y estilos de vida tras un año de sufrir infarto agudo de miocardio en Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Elena Isla (Resident IfiC)
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts entre 2021 i 2022
Descripció: Estudi que té per objectiu analitzar l'avaluació del perfil lipídic i estils de vida en pacients que hagin sofert infart agut de miocardi, després d'un any.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Evaluación de la terapia con injertos en sello en heridas de extremidad inferior en la consulta de enfermería de atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Isaura González (Resident IfiC)
Investigadora col.laboradora: Anna Pallarès
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu, transversal des de maig 2023 a desembre 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar el grau de cicatrització en ferides d'extremitat inferior tractades amb empèlts en segell, ateses en consulta d'infermeria d'Atenció Primària.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023