| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de novembre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 1 nou projecte promogut per SSIBE.

En la seva sessió de novembre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 1 nou projecte promogut per SSIBE.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum del projecte aprovat. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb la investigadora si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seu estudi.


Estudi aprovat el 5 de novembre 2023.


Diseño y prueba piloto de una escala para evaluar el grado de motivación en el trabajo del personal médico de atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Adriana Flórez
Tipus d'estudi: Fase 1: Qualitatiu d'estudi de casos amb entrevistes estructurades // Fase 2: Transversal amb aplicació d'escala dissenyada

Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal el disseny d'un instrument que permeti avaluar la motivació en el treball dels professionals mèdics de l'atenció primària, i com objectius específics realitzar una prova pilot de l'escala dissenyada i identificar el grau de motivació dels professionals mèdics d'atenció primària que participin en el grup pilot per a la validació de l'instrument.