| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de desembre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 3 nous projectes, 2 d'ells promoguts per SSIBE.

En la seva sessió de desembre de 2023, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 3 nous projectes de recerca, 2 d’ells promoguts per SSIBE.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 5 de desembre de 2023


Estudio prospectivo para evaluar el valor pronóstico de la ecografía clínica en el paciente con embolia pulmonar sintomática aguda hemodinámicamente estable
Promotor: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Investigador principal SSIBE: Germán Sierra (MI)
Tipus d'estudi: Estudi multicèntric, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut pel Gregorio Marañón de madrid, que té per objectiu establir la correlació entre la disfunció del VD estimada mitjançant ecocardioscòpia realitzada per metges no cardiòlegs entrenats, i la mesura per ecocardiografia reglada, en pacients amb EP aguda simptomàtica de risc intermig.

Calidad del sueño durante la estancia hospitalaria después de la implantación de un protocolo para favorecer el descanso nocturno
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Dalmau Vila
Investigadors col.laboradors: Mònica Casadellà, Xavier Arrebola, Carolina Rascón
Tipus d'estudi: Descriptiu, prospectiu, transversal, observacional
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal valorar la qualitat del son percebut de les persones ingressades a l'Hospital de Palamós, després de la implementació d‟un protocol per afavorir el descans nocturn. Com objectius específics té valorar la relació entre el descans nocturn i el dolor de les persones ingressades a l'hospital de Palamós, i també conèixer el grau de satisfacció de la persona ingressada en relació amb l'atenció rebuda durant el torn de nit a l'Hospital de Palamós.

Epidemiologia i estudi de les serovariants de Chlamydia trachomatis en una àrea del sud d'Europa
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Marta Ribera
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Alexandre Xavier Obelleiro, Cristian Malagón Corominas
Tipus d'estudi: Descriptiu, experimental, prospectiu, no intervencionista
Descripció: Estudi promogut per professionals del Laboratori de l'Hospital de Palamós, que té per objectiu general determinar la distribució de diferents serotips de Chlamydia trachomatis (CT) en una població i avaluar la correlació entre el serotip i els resultats clínics descrits. Pel que fa als objectius específics, volen identificar factors de risc potencials associats a serotips específics de CT, i també establir una base de dades per als serotips de Chlamydia, així com donar suport al desenvolupament d'estratègies de prevenció i tractament millorades.