| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de gener de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes promoguts per SSIBE.

En la seva sessió de gener de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes de recerca promoguts per SSIBE.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats l’11 de gener de 2024


Análisis de la asociación entre valores elevados de HDL y mortalidad. Subestudio Causa de muerte
Promotor: SSIBE
Responsable del subprojecte: José M. Inoriza
Investigadors col.laboradors: Kawtar El Korchy, Núria Parals, Erick Mayer, Juan Carlos Sevilla, Josep Vilà, Alberto Zamora (extern), Marc Sáez (extern), M. Antònia Barceló (extern)
Tipus d'estudi: Estudi observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Estudi sobre una mostra poblacional d’uns 30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars. La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica. En el seu moment tant el comitè de Recerca com el CEIm ja van dictaminar favorable a l’estudi principal 52223 COLESTEROL i ara, amb el propòsit de treballar una nova variable com és la Causa de mort, es fa necessari un subestudi per les implicacions que suposa la concurrència de l'INE en l’estudi.

Anàlisi de la utilitat d'una intervenció formativa a infermeres d'AP en la millora del diagnòstic, tractament i registre a l'historial clínic en persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Anna Garcia Morera
Tipus d'estudi: Part 1: estudi descriptiu epidemiològic, Part 2: estudi quasi experimental sense grup control, prospectiu, amb intervenció educativa
Descripció: Estudi que forma part de la tesi doctoral de la IP, que té per objectiu analitzar l'efecte d'una intervenció educativa en la millora de l'atenció infermera en l'abordatge integral a les persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior ateses a atenció primària de SSIBE.