| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de febrer de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes promoguts per SSIBE, 4 d'ells de residents.

En la seva sessió de febrer de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes de recerca promoguts per SSIBE, 4 d’ells de residents.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats l'1 de febrer de 2024


Coneixements del nivell d'autocures dels peus en els pacients amb DM2 de l'ABS Palafrugell
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marta Lloveras (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Jaione Echarte
Tipus d'estudi: Transversal de maig 2024 a juliol 2024
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar les autocures del peu diabètic en pacients amb DM2 o els seus cuidadors que han acudit a la consulta d'AP d'infermeria els últims dos anys mitjançant un qüestionari validat. Com objectius específics vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques del grup d'estudi, i relacionar el grau d'autocures amb la presència activa de ferides en el peu diabètic.


Tasa de abandono del hábito tabáquico tras una intervención grupal para dejar de fumar en población mayor de 18 años
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clara Rodríguez Hernández (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Elsa Rueda Tubert
Tipus d'estudi: Pre-post intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal estimar la taxa de cessament de l'hàbit tabàquic als 6 mesos de participar en una teràpia grupal per deixar de fumar adreçada a població de 18 anys o més amb voluntat de deixar de fumar. Com objectius secundaris vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques de la població d'estudi i analitzar la taxa dabandonament de la teràpia.


Valoración del método de abordaje del dolor en las heridas complejas por parte de enfermería
Promotor: SSIBE
Investigadors principals SSIBE: Jordi Montía, Alexandra Moreno, Isaura González
Investigadors col.laboradors: per determinar
Tipus d'estudi: Transversal, descriptiu
Propòsit acadèmic: Treball final especialista universitari
Descripció: Estudi que té per objectiu principal escriure el mètode d'abordatge del dolor en ferides complexes per part dels professionals d' infermeria, i com objectius específics determinar la forma d'avaluació i valoració del dolor de les lesions complexes per part d'infermeria, descriure quin tipus de tractament analgèsic s'administra en l'abordatge del dolor i quina via d'administració s'utilitza a la pràctica clínica, detallar els mètodes no farmacològics utilitzats en el maneig del dolor en lesions complexes doloroses, analitzar la relació entre experiència professional, formació específica sobre ferides i mètode de valoració del dolor de les lesions complexes; i determinar la proporció de professionals d'infermeria de Catalunya que administren algun tipus d'analgèsia a les ferides complexes doloroses que atenen.


Estudio retrospectivo sobre patrones clínicos y epidemiológicos de Leishmaniasis en un hospital comarcal en 25 años
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Fátima Fernández (R_MI)
Investigadors col.laboradors: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Transversal, retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar la incidència de Leishmaniasi a Baix Empordà durant un període de 25 anys per poder establir un patró clínic i epidemiològic en aquesta comarca.


Adecuación de la terapia antimicrobiana empírica en infecciones graves con hemocultivos positivos o bacterias multirresistentes en el Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Fátima Fernández González (R_MI)
Investigadora col.laboradora: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Observacional, retrospectiu i transversal, de gener 2022 a abril 2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar l'adequació del tractament antibiòtic empíric en comparar-lo amb els antibiogrames corresponents, i com objectius específics: analitzar l'associació d'antibioteràpia empírica i mortalitat, conéixer els temps transcorreguts entre l'enviament d'hemocultius a laboratori i els resultats amb els antibiogrames corresponents, descriure els principals bacteris multiresistents que s'aïllen, identificar si es tenen en compte els factors de risc o comorbilitats que predisposen a les infeccions greus o bacteris multiresistents abans de pautar tractament antibiòtic, identificar el tractament antibiòtic empíric més utilitzat i analitzar els principals focus d'infecció.