| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió d'abril de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes, 1 d'ells de promotor extern i un altre promogut per SSIBE essent l'investigador principal un resident.

En la seva sessió d'abril de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes, 1 d'ells de promotor extern i un altre promogut per SSIBE essent l'investigador principal un resident.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 4 d’abril de 2024


Calidad de vida de pacientes españoles con heridas crónicas: estudio multicéntrico para validar la encuesta específica de heridas Wound-QoL-14 y establecer algoritmos de transformación a la encuesta genérica EQ-5D-5L
Promotor
: UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha)
Investigador principal SSIBE: Jordi Montía, Alexandra Moreno, Anna Garcia Morera
Investigadors col.laboradors: Anna Pallarès, Cristina Torrego, M. Josep Sánchez Doblado, Laura López, Karima Boukhzar, David Saavedra, Anna Guerrero
Tipus d'estudi: Multicèntric, observacional descriptiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal validar a l'espanyol d'Espanya l'enquesta específica de ferides cròniques Wound-QoL-14, i com objectius secundaris: identificar els ítems i dominis de qualitat de vida de pitjor puntuació i desenvolupar un algorisme matemàtic (mapping) per transformar l'enquesta específica de ferides Wound-QoL-14 a l'enquesta genèrica EQ-5D-5L
Data d'aprovació: 4 d'abril 2024


Patrons d'ús, nivell de coneixement i motivacions dels adolescents en el consum de cigarretes electróniques
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Núria Babot Pereña (R) IFIC
Investigadors col.laboradors:  Ángela Maria Correa Rubio
Tipus d'estudi: Fase 1 estudi descriptiu transversal, Fase 2 estudi qualitatiu amb grup focal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'ús, el coneixement i les motivacions dels adolescents entre 11 i 19 anys sobre les cigarretes electròniques, i com objectius secundaris: 1. Determinar la prevalença de consumidors freqüents (ús en l'últim mes) de cigarretes electròniques en els adolescents. 2. Determinar la relació entre l'ús cigarretes electròniques i els coneixements dels usuaris adolescents. 3. Analitzar les relacions entre les dades sociodemogràfiques, l'ús i el coneixement de cigarretes electròniques. 4. Analitzar les motivacions per començar i mantenir el consum de cigarretes electròniques en els adolescents.
Data d'aprovació: 4 d'abril 2024