| Recerca

L'activitat de recerca a SSIBE experimenta un creixement notable en el primer quadrimestre del 2024

L'activitat de recerca se situa en els mateixos números que al final de 2023

Durant els primers quatre mesos de l'any, l'activitat de recerca a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) ha experimentat un notable augment, amb un increment significatiu en el nombre de projectes revisats pel comitè de recerca i una participació destacada en la comunicació científica.

El comitè de recerca de SSIBE ha revisat un total de 28 projectes de recerca en el transcurs dels primers quatre mesos del 2024, igualant el nombre total de projectes revisats el 2023, que va acabar amb 29 projectes.

A més, en el camp de la comunicació científica, professionals de SSIBE han contribuït activament a la difusió del coneixement. En aquest sentit, s'han publicat 4 articles científics amb la participació de professionals de la casa. A més a més, s'han enviat un total de 9 comunicacions orals i 52 pòsters a diversos congressos científics.

Aquests indicadors revelen no només un compromís continu amb la recerca bàsica, sinó també un conscient reconeixement de la implicació necessària dels professionals, essent conscients de l'esforç que això suposa, especialment atesa la càrrega assistencial del dia a dia. La recerca no podria avançar sense l'entusiasme i la dedicació dels professionals, i aquesta consciència és central en la nostra missió institucional.

Projectes que han estat revisats i aprovats pel Comitè de Recerca de SSIBE AQUÍ.