| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de juny de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 1 nou projecte promogut per SSIBE i presentat per dos residents.

En la seva sessió de junyde 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 1 nou projecte promogut per SSIBE i presentat per dos residents.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum del projecte aprovat. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats l’11 de juny de 2024


Violencia ocupacional externa en el ámbito de atención primaria de SSIBE
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Ana María Varela Pardo (R), Jorge García Caamaño (R)
Investigadors col.laboradors: Eva Boix Renart, Cristina Montañés Latorre, Mari Cruz Rodriguez Jareño, Gero Domínguez Carracedo
Tipus d'estudi: Estudi quantitatiu de caràcter fenomenalògic descriptiu, transversal i retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar el grau de violència ocupacional externa en l'àmbit de l'atenció primària del Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), i com objectius secundaris:
1. Determinar el grau de subdeclaració de les agressions en atenció primària, 2. Estimar la proporció de casos reportats al servei de prevenció de l'empresa i realitzar una comparativa amb les dades obtingudes durant l'exercici professional de l'últim any, 3. Conèixer la freqüència d'exposició a la violència ocupacional externa, 4. Analitzar el nivell de violència ocupacional externa entre les diferents categories professionals i espais de treball, 5. Comparar el grau de violència ocupacional externa entre les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS), 6. Coneixer les causes i conseqüències més freqüents de violència ocupacional externa, 7. Realitzar una intervenció sobre els tipus de violència ocupacional externa per fomentar la declaració de les agressions en atenció primària.
Data d'aprovació: 11 de juny 2024