| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de juliol de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, 4 d'ells promoguts per SSIBE i un cinquè de promotor extern i àmbit internacional.

En la seva sessió de juliol de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, 4 d'ells promoguts per SSIBE i un cinquè de promotor extern i àmbit internacional.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 4 de juliol de 2024


Avaluació de la capacitat resolutiva del sistema de gestió infermera de la demanda aguda
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: M. José Sánchez
Investigadores col.laboradores: Clara Parals, Abel Porter, Judit Romero, Gisela Pairet i Laura López
Tipus d'estudi: Transversal de juny a desembre 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar la resolució dels protocols de demanda aguda d'infermeria, reconsultes i derivacions.
Data d'aprovació: 4 de juliol 2024


Estudio de los accidentes disbáricos del Hospital de Palamós desde 1995 hasta 2023
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Alba Urries (R) MFiC
Investigadors col.laboradors: José M. Inoriza (UMH)
Tipus d'estudi: Estudio observacional retrospectivo. Revisión de casos.
Descripció: Es tracta d'un estudi retrospectiu que vol analitzar l'impacte de la pràctica del busseig sobre la salut de la població i també avaluar l'evolució temporal en el diagnòstic de malalties per descompressió, accidents de descompressió i/o edema agut de pulmó secundari al busseig en la població general amb el pas dels anys i avaluar la qualitat de la informació existent com a base d'un registre d'accidents de busseig.
Data d'aprovació: 4 de juliol 2024


Barreras sociales de la cirugía mayor ambulatoria relacionadas con la falta de acompañante en la comarca del Baix Empordà
Codi intern
: 57924
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Ivonne Clarà, Gemma Arnau, Pilar Hernández, Cesca Soler
Tipus d'estudi: prospectiu observacional
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal estimar la manca d'acompanyant/cuidador adequat després de l'alta de la CMA, i com objectius secundaris: descriure els pacients de CMA i els acompanyants adequats, i analitzar factors associats a la manca d'acompanyant adequat després d'alta de la CMA
Data d'aprovació: 4 de juliol 2024


Conocimiento en salud sexual del personal no sanitario de SSIBE versus población general del Baix Empordà entre 18 y 35 años
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Rubén Barrancos (R) IfiC
Investigadors col.laboradors: Mercè Agustí, Mariona Anguila
Tipus d'estudi: Transversal entre 1 de gener 2024 i 31 de maig 2024
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar el coneixement en salut sexual segons la població general i personal no sanitari del SSIBE entre els 18 i 35 anys, i com objectius secundaris: descriure les característiques sociodemogràfiques de les poblacions d'estudi, identificar els possibles dèficits d'informació o coneixement dels subjectes d'estudi i comparar possibles diferències de coneixement en la matèria d'estudi entre les categories laborals del grup 2.
Data d'aprovació: 4 de juliol 2024


Snapshot study on patients with heart failure
Promotor: European Society of Cardiology
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes
Tipus d'estudi: Estudi prospectiu, internacional, multicèntric i longitudinal
Descripció: Estudi d'àmbit internacional promogut per la societat europea de Cardiologia que ens ha de servir per acreditar la nostra unitat d'insuficiència cardíaca. Els objectius de l'estudi són:
1. Proporcionar una millor comprensió de la pràctica mèdica basada en dades del món real, recollides tant a Europa com a la resta del món, utilitzant una metodologia robusta i representativa dins de cada país.
2. Avaluar els patrons contemporanis de gestió de la insuficiència cardíaca en la pràctica i valorar l'adherència a les Guies ESC de 2021 sobre la insuficiència cardíaca, i com aquests patrons es relacionen amb els resultats.
3. Verificar la capacitat dels centres ICARe-HF per millorar contínuament l'atenció als pacients.
Data d'aprovació: 4 de juliol 2024