| Recerca

Memòria de Recerca i activitats científiques 2019

En aquest ocasió, a més, volem agrair a totes les persones implicades en l'atenció a la pandèmia de la Covid-19 la seva dedicació i professionalitat.

Un cop més, ens complau presentar-vos el document que sintetitza les activitats de recerca realitzades durant l'any previ, així com els aspectes estratègics d'aquest àmbit. En el moment de publicar-la es compleixen 20 anys d'activitat del Comitè de Recerca de la nostra entitat. La seva constitució va ser una fita rellevant en els canvis organitzatius produïts a partir de 2001 per impulsar la recerca, un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària. Les memòries anuals fan palès que l'evolució general des d'aquell moment ha estat positiva i els progressos rellevants.

En aquestes dues décades s'ha produit una tendència positiva en el nombre de projectes de recerca i de comunicacions científiques.Tanmateix, la recerca té uns cicles temporals llargs i no és aliena a la situació de l'entorn. Així, en el període 2012-2015 s'havia produït un cert estancament, probablement relacionat amb el tensionament general del sistema sanitari per la crisi econòmica global. Els anys següents es va produir una clara recuperació, amb un màxim històric al 2018 pel que fa a comunicacions a congressos, que s'ha estabilitzat al 2019. Igualment, no acaba d'arrencar proporcionalment la publicació d'articles. Tot i que, com sempre, insistim en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Durant aquests vint anys, el Comitè haurà avaluat més de 400 projectes de recerca, la tercera part d'elaboració propia en conjunt, tot i que aquest proporció s'ha anat incrementant en els darrers anys i representen ja més del 50%. Aquesta tendència es va marcar sobre tot a partir de la posada en marxa de les Unitats Docents. En contraposició, els projectes multicèntrics de promoció externa, han anat baixant, sobretot les propostes d'assajos clínics promoguts per la indústria que ara són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l'entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

Des d'un punt de vista qualitatiu dels projectes, cal considerar com un valor afegit que siguin reconeguts en convocatòries públiques competitives. L'any 2004 vàrem obtenir per primer cop el reconeixement per a un projecte propi, liderat pel Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES), i des de llavors sempre n'hem tingut algún actiu. A més, s'ha incrementat la participació en projectes col·laboratius, per part de diversos serveis.

En la vessant económica, des de la constitució del Comitè es va crear un Fons de Recerca, que s'ha anat nodrint de les aportacions provinents dels estudis amb finançament. Les aportacions externes han anat reduint-se, tant el finançament provinent de promotors externs, ja molt limitat, com els ingressos obtinguts en convocatòries públiques competitives, que és irregular i escàs. Tot i així, es manté encara un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament. A més s'han atorgat ajuts a la presentació de comunicacions a congressos, en codicions determinades, i des de 2018 es concedeix la Beca de Recerca en memòria de Joan Prat.

Al 2020 es tancarà l'Estratègia de Recerca 2018-2020, plantejada en el marc del Pla Estratègic de SSIBE 2018-2021. Caldrà avaluar si aquest instrument, del que mai haviem diposat, ha estat útil per potenciar i orientar la recerca a la nostra entitat.

Novament, esperem que aquest document faciliti l'anàlisi i reflexió sobre la Recerca a la nostra organització, per seguir avançant. Serveix també de reconeixement a tots els i les professionals que a més de complir amb les seves tasques assistencials, mantenen aquesta activitat amb el seu esforç personal. En aquest ocasió, a més, agraïm a totes les persones implicades en l'atenció a la pandèmia de la Covid-19 la seva dedicació i professionalitat.