| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca i noves ajudes a la recerca

En la seva sessió de març de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes promoguts per SSIBE, 1 d'ells de residents. També s'han posat en marxa noves ajudes a la recerca.

En la seva sessió de març de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 2 nous projectes promoguts per SSIBE, 1 d'ells de residents.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 7 de març de 2024


Registro informatizado de pacientes de la unitat d'insuficiència cardiaca de SSIBE (RINCAR)
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes
Investigadors col.laboradors: -
Tipus d'estudi: Registre, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un registre prospectiu que té dos objectius principals: 1. Conformar una cohort observacional prospectiva de pacients amb insuficiència cardíaca, amb una atenció especial al paper dels esdeveniments que puguin aparèixer durant el seguiment de la malaltia. 2. Instaurar una línia de recerca en insuficiència cardíaca mitjançant els diferents estudis que es vagin proposant, que es nodriran de les dades del registre.
Data d'aprovació: 7 de març 2024


Efectividad de la formación en RCP básica y primeros auxilios en escolares de 6º de primaria de La Bisbal d'Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Paloma Santos Sánchez (R)
Investigadors col.laboradors: Ángel Guzmán Barrero-López, Chemi Villar Marqués
Tipus d'estudi: Assaig clínic no controlat en la població escolar, entre el 15 de febrer de 2024 i el 15 de maig 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que vol avaluar l'efectivitat d'una activitat formativa en matèria d'RCP bàsica i primers auxilis en alumnes d'entre 11 i 12 anys per augmentar els seus coneixements, analitzant el seu grau de coneixement.
Data d'aprovació: 7 de març 2024


NOVES AJUDES A LA RECERCA

En la mateixa sessió del comitè de Recerca, aquest va donar llum verda als nous ajuts per a presentació de treballs de recerca en format pòster, comunicació oral i/o articles científics.

Finalitat

Proporcionar ajuts econòmics als professionals de SSIBE per a la presentació a congressos de comunicacions orals i/o pòsters sobre resultats de treballs de recerca i/o publicació d'articles científiques en revistes del sector.

Destinataris

Professionals assistencials vinculats laboralment o adscrits funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), i també els residents de les Unitats docents de SSIBE

Condicions dels ajuts

La comunicació científica, sigui de l'etiologia que sigui, ha de presentar resultats d'un treball de recerca clínica aprovat prèviament pel Comitè de Recerca

Podeu veure tota la informació així com el formulari de sol.licitud aquí